Osmanlı dönemi saraylarıosmanlı sarayları

Osmanlı döneminde devletin merkezi olarak kullanılan sarayların yanında birçok saray inşa edilmiştir.

Bu saraylardan bir kısmı günümüze kadar ulaşamamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü ve kudretini de simgeleyen bu saraylardan bazılarını sizler için sıraladık.

topkapı sarayı

Topkapı Sarayı: Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık 400 yıl kadar idare merkezi olarak kullanılan saray, 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmiştir.

dolmabahçe sarayı

Dolmabahçe Sarayı: 1843-1856 yılları arasında yapılan Dolmabahçe Sarayı, Sultan Abdülmecid’in mimarı karabet Balyan tarafından yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayı bittikten sonra devletin idare merkezi haline gelmiştir.

beylerbeyi sarayı

Beylerbeyi Sarayı: İstanbul Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi semtinde bulunan saray, 1861-1865 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. IV. Murad bu sarayda dünyaya gelmiştir.

yıldız sarayı

Yıldız Sarayı: İstanbul Beşiktaş ilçesinde bulunan saray, Sultan III. Selim’in validesi Mihrişah Sultan için 1789-1807 yılları arasında yaptırılmıştır. Sultan Abdülhamid döneminde ana saray olarak kullanılmıştır. Sarayın olduğu bölge, Kanuni Sultan Süleyman döneminde avlanma alanı olarak kullanılmış.

çırağan sarayı

Çırağan Sarayı: 1857 yılında Sultan Abdülmecid, Sultan II. Mahmud’un yaptırmış olduğu sarayı yıktırarak yeni bir saray yaptırmayı düşünmüş, ancak vefat edince inşaatı yarım kalmıştır. Daha sonra Sultan Abdülaziz 1871 yılında sarayın yapımını tamamlatmıştır. İstanbul Beşiktaş ilçesi sınırları içindedir.

ibrahim paşa sarayı

İbrahim Paşa Sarayı: İstanbul Sultanahmet Meydanında bulunan saray, adını Sadrazam Damat İbrahim Paşa’dan almaktadır. Günümüze çok az bir bölümü ulaşan saray, günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vermektedir.

ishak paşa sarayı

İshak Paşa Sarayı: Ağrı iline bağlı Doğubayazıt yakınındaki kayalıkların üzerine kurulmuştur. 1685 yılında Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa tarafından yapımı başlatılmış, oğlu Çıldır Valisi İshak Paşa ile devam ettirilmiş ve torunu Mehmet Paşa tarafından da 1784 yılında tamamlanmıştır. Saray Türkistan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini bir arada barındırmaktadır.