Malkoçoğlu Bali bey kimdirmalkoçoğlu bali bey

Malkoçoğlu Gazi Bali bey, 1. Murat devrinden itibaren devlete hizmet etmiş bir Akıncı beyidir.

Aslında Köklerinin Amasya olduğu ve sonradan Balkanlara yerleştiği söylenir. Kanuni Sultan Süleyman ile aynı yaştadır.

Fakat, tarihte iki Bali bey vardır. Diğer Bali bey, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamıştır.

bali bey

Kanuni zamanında yaşayan Bali bey, Gazi ve Koca isimleri ile anılan güçlü, yiğit bir akıncı beyidir. Bali bey, 2. Beyazid’ın damadıdır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrat seferine katılmış ve üstün kahramanlığı, cesareti ile Belgrad Kale Muhafızı olmuştur. Kanuni,  Macaristan seferine Bali bey’i 5 bin asker ile öncü olarak yollamıştır. Mohaç savaşında Macar ordusunu arkasından çevirerek zaferin kazanılmasını sağlamıştır.

akıncılar

Daha sonra Semendire Sancak Beyliğine getirilmiş daha sonra Bosna ve Belgrad Sancakbeyi olmuştur. 1543 yılında Budin Sancakbeyiyken vefat etmiştir. Mezarı Bursa Bali bey camii avlusundadır. Bali bey, Osmanlı tarihine akıncı ordusunun ne kadar disiplinli ve önemli olduğunu kanıtlayan kişidir. Yanına çektiği ve yetiştirdiği yaklaşık 40 bin kişilik bir ordusu vardır. Lehistan seferlerinde bu 40 bin kişi ile düzenli akınlar hep onun komutasında olmuştur.

malkoçoğlu

Akıncılar o dönemde keşif yapan ve Osmanlı ordusundan önce yola çıkarak yolu açan kişilerdir. Bu nedenle akıncılar Osmanlı ordusu için çok önem verilen askerlerdir. Bu kadar muazzam zaferlere imza atan bu cesur asker, Sancakbeyi işareti olan 2 tuğun 3 tuğa çıkması için Kanuni’ye bir mektup yollamıştır.

malko.oğlunun mezarı

Bali bey’in yazdığı bu mektuba Kanuni hemen bir cevap yazmıştır. Kanuni Sultan Süleyman yazdığı mektupta, ona kibir göstermemesi yaptığı akınların ve üstün görevlerin, kahramanlıkların bireyselleştirilmemesi gerektiğini anlatmış. Allah adına yapılan bu savaşlardaki üstün meziyetler ile pek çok manevi tuğu olduğunu uzun bir mektupla anlatmıştır.

GENEL içinde yayınlandı