Ateizm nedirateizm

Ateizm nedir?

Ateizm, her türlü tanrı inancına ve ruhani varlıklara olan inançları inkar eden, her şeyi akıl gerçekliği ile açıklamayı düstur edinen bir düşünce şekli, diğer deyişle tanrıtanımazlık demektir.

Tanrıtanımaz tanımıyla adlandırılmak, var olan bir tanrıyı kabul etmeme düşüncesine dayandırıldığı için ateist olan kişiler tarafından kabul gören bir ifade değildir. Ateizm, inançla ilgili her türlü koşullanmayı, hayali varlıkları ve unsurları kesin bir şekilde reddetmektedir. Bu bakış açısı, her çeşit metafizik inançları ve ruhani varlıkları reddeden bir bakış açısıdır.

Ortaya çıkışı

Ateizmin ortaya çıkışı ilk dinlerin ortaya koyduğu tanrı inancının meydana çıktığı döneme kadar uzanmaktadır. Antik çağ olarak adlandırılan eski Yunan’da Anaksimandros, Demokritos, Epikuros ve Anaksogoras ateizmin en ünlü ve eski temsilcileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ateizm düşüncesinin en parlak dönemi 19 ve 20. yüzyılda yaşanmıştır. Bu dönemin öncüleri de Lenin, Karl Marx ve Freidrich Engels gibi isimlerdir.

Neyi ifade eder?

Ateizm, dinle alakalı değil, tamamen tanrı ile ilgili bir kavramdır. Dinlerin olması, bu dinlerin iyi veya kötü olarak sınıflandırılması, dinlerin tanımı ateizm kavramının içinde olan bir olgu değildir. Her çeşit metafizik olayları kabul etmediğinden, her dinin metafiziksel boyutlarını da reddetmektedir. Dolayısıyla, bu durum dinlere karşı olan bir yaklaşım değil, tüm metafizik inançlara karşı olan bir yaklaşım veya duruştur. Ateistlik, dinsizlik olarak adlandırılsa da, Budizm tarzındaki inanışlarda da yaratıcı manasında bir tanrı inanışı görülmez. Bu açıdan bakıldığında Ateizm, dinsizlik ile tam anlamıyla örtüşmemektedir.

Ateizm, bir durumu anlatan kavram olup, yalnızca tanrı ya da tanrıların, bunun yanı sıra metafizik unsurların mevcut olmadığını ifade etmektedir. Ateizm, tanrıyı ve tanrı inancını kesin olarak reddettiğinden teizm, deizm, panteizm, panentezim ve agnoztizmden kesin bir çizgiyle ayrılmaktadır. Zamanımızda dünya nüfusunun yüzde 2,5’luk bir kısmının ateist olduğu düşünülmektedir. Bu oran ülkemizde yüzde 2,5-3 civarındadır. Ateist düşüncenin oranları bazı ülkelerde çok yüksek seyretmekle birlikte, bazı ülkelerde de oldukça düşük düzeydedir. Avrupa Birliğine üye iki ülke olan İtalya’da yüzde 6, İsveç’te yüzde 85 olması da toplumlar arasındaki değişkenliklere çok iyi bir örnektir. Rusya’da yüzde 48 oranında çıkan Ateistlik Japonya’da da yüzde 65 civarında bulunmaktadır.