Kıpçak Türkleri

Kıpçak Türkleri kimlerdir? Kıpçaklar, Avrupa’da ”Kuman” adıyla adlandırılan Kuzey Türkleridir. Kıpçakları Bizanslılar, Almanlar, Ermeniler ve Ruslar farklı farklı isimlerde adlandırmışlardır. İslami kaynaklarda ise aynı şekilde ”Kıpçak”, ”Hıfşak” ya da ”Kıfşak” …

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

Tanzimat dönemi hakkında bilgiler Tanzimat dönemi, o dönemin padişahı olan Abdülmecit tarafından hazırlatılmış olan Tanzimat Fermanı’nın 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul’daki Gülhane parkında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından …

Hz. ZEKERİYYA (a.s) kimdir ne zaman dogdu hayatı

Hz. Zekeriyya Aleyküm Selam, İslam dininin bilinen ve kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’de yer alan bir peygamberidir. Soyu Davud Peygamber’e dayanan Hz. Zekeriyya’dan Kuran-ı Kerim’de sıklıkla güzelliklerle bahsedilmektedir. Allah-u Teala Kuran’da …

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması nedir? 1.Dünya Savaşı sonrasında, İtilaf Devletleri’yle ateşkes ve barış adına imzalanan antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşması‘dır. Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf devletleri; aralarındaki husumete son vermek adına 30 Ekim …

Dünyanın en ünlü destanları

İnsanlık tarihi boyunca pek çok olay ve kahramanlıkla ilgili destanlar yazılmış, bunlar günümüze büyük birer efsane olarak gelmiştir. İnsanlar, bu destanlarla övünmüşler ya da hüzünlenmişler; Türklerin Orta Asya’dan çıkışlarından tutun …

İpek Yolu Haritası

İpek yolu haritası ile ilgili bilgiler Öncelikle bu yolun tarihsel süreçteki öneminden bahsetmek gerekmektedir. Tarihsel süreçte ülkeler arasında kullanılan en önemli ve değerli ticaret güzergahlarından biri olan İpek yolu; aynı …

Tevekkül Nedir ?

Tevekkül nedir? Tevekkül; İslam dinine mensup kişilerin, yaratıcısı olduğuna inandığı Allah-u Teala’dan bir durum sonrasında beklediği sonuçtur. Tevekkül, dünyevi meselelerde gösterilen tüm gayretin, emeğin ve çabanın sonrasında sonuç için iyisiyle …

El-Fettah isminin anlamı ve özellikleri

El-Fettah – الفتاح Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden ve varlıklara suretler giydiren gibi manalara gelir. Şimdi bu ismin manalarını sırasıyla inceleyelim: 1- Hüküm veren: Allah …

Zurna Nedir ?

Zurna nedir? Zurna, Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılan müzik aletlerinden birisidir. Üretim çeşitleri metal zurna, tahta zurna ya da kamıştan yapılan zurna olarak değişiklik göstermektedir. Ses seviyesi olarak çoğu müzik …

Yörük Kime Denir ?

Yörük nedir? Yörük kelimesi, kullanıldığı zamanlarda ”yürük” kelimesinden türetilmiş, yörük diye adlandırılan kişilerin sürekli göçebe hayat tarzını sürdürmelerinden ve bir yerden bir yere yürüme anlayışından yola çıkılarak anlamlandırılmıştır. Kelimenin ilk …

Peygamber efendimiz Hz.Muhammed ve güzel ahlakı

Peygamber’in Şahsiyeti ve Ahlakı Peygamber Efendimiz, bedenen olduğu kadar ahlak ve şahsiyeti itibariyle de insanların en mükemmelidir. Bu hususta yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Şüphesiz ki sen, büyük bir …

Maddelerin Ortak Özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri nelerdir? Yaşadığımız evrende yüzlerce çeşit varlık ve bu varlıklara has özellikler bulunmaktadır. Öncelikle çevremizde gördüğümüz bütün her şeyi bir madde olarak adlandırabilmekteyiz. Bu maddeler sadece cansız yaratıklar …

Hürrem Sultan Kimdir ? Nasıl Ölmüştür ?

Tam adının “Devletlu İsmetlu Hürrem Haseki Sultan Aliyyetü’ş-Şan Hazretleri” olduğunu söyleyerek konuya giriş yapılabilmektedir. Avrupa’da sıklıkla “Roxelana” veya “La Rossa” adıyla bilinen Hürrem Sultan, Nisabn 1502’de Rutenya’da dünyaya gelmiştir. Hayatını …

Sebil Nedir ?

Sebil nedir? Sebil, ilk olarak sokaklara yaptırılan hayratlar olarak ortaya çıkmışlardır. Bu hayratlar, bulunduğu sokaktan geçen herkesin ücretsiz olarak su almasına olanak sağlamaktaydı. Çoğu sebil sokaklarda tek başına inşa edilebildiği …

Dövme Yaptırmak Günah Mı ?

Dövme yaptırmak günah mıdır? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma işlemi şeklinde gerçekleşen sanata dövme sanatı denir. Kimi için bir sanat, kimi için bir tutku …

Astronot Nedir ?

Astronot nedir? Diğer eş anlamlıları olan “uzay insanı” ve “kozmonot” olarak da kullanılabilen “astronot” kelimesi, anlam olarak uzayla ilgili çalışmalara katılabilmek için bununla ilgili eğitimlere katılan kişilere verilen isimdir. Günümüzde …

Hudeybiye Antlaşması

Hudeybiye Antlaşması nedir? Hudeybiye Antlaşması, 628 yılında yapılan ve dinen önemli bir antlaşmadır. En çok merak edilen Hudeybiye antlaşması kimlerle yapıldı sorusunun cevabı ise Medineli Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapıldığıdır. Antlaşma …