Magna Carta Nedir ?

Magna Carta hakkında kısa bilgi Bu belgenin 13. yüzyıla ait ilk halkın ve toplumun özgürlüklerinin büyük boyutta korunabilmesinin sağlandığı belge niteliğini taşıdığı görülmektedir. Latince kökenli olan Magna Carta, anlam olarak …

Kız Kulesi Efsanesi Nedir ?

Kız kulesinin hikayesi Kız kulesi hikayesi İstanbul’da Üsküdar sahilde yer alan yapının tarihi ve kendisiyle alakalı ortaya atılan efsanelerle ilgilidir. Kız kulesi yapısı, milattan önce beşinci yüzyılda Yunanlar tarafından İstanbul …

Surelerin faziletleri

İslam inancına göre en kutsal ve doğruyu gösteren kitap olan Kuran-ı Kerim’de, dini anlatan hadislerin yanında bir de tüm Müslümanların dikkate almaları gereken pek çok sure bulunmaktadır. Bu sureler içerisinde …

Mantar Hastalığı Nedir ? Nasıl bulaşır ?

Mantar hastalığı nedir? Mikroskobik küçüklükte bir bitkinin deride meydana getirdiği bir mantar enfeksiyonudur. Muhtelif tip mantar hastalıkları var mıdır? Mantar, kafatasını kaplayan deride meydana gelirse “tinea capitis”, ayaklarda olursa atlet …

Amin ( Amen ) nedir, anlamı

Amin kelimesi, Kuran-ı Kerim’in hiçbir noktasında geçmemektedir. Fakat, Müslümanların hepsi her duadan sonra amin derler. Peki, amin kelimesi neden bu kadar önemlidir? Derseniz, bunun sırrı hadislerden gelmektedir. Hz. Ebu Hureyye …

Hz. İlyas kimdir nerede dogdu Hz. İlyas’ın hayatı

Kur’an-i Kerîm’de ismi geçen peygamberlerden biri. Hz. Musa (a.s)’dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)’a dayandigi rivayet edilen bir israilogullari Peygamberi. Hz. Musa’dan sonra israilogullarinin çesitli boylari. sam civarina yerlesmistir. …

Tsunami Nedir ?

Tsunami nedir? Japonca’dan dilimize katılan Tsunami sözcüğü, Japonca anlamıyla ”liman dalgası” demektir. Tsunami bir doğa olayı olarak; denizlerde ya da okyanuslarda taban kısmında meydana gelen volkan patlaması ya da depremlerden …

Osmanlı dönemi sarayları

Osmanlı döneminde devletin merkezi olarak kullanılan sarayların yanında birçok saray inşa edilmiştir. Bu saraylardan bir kısmı günümüze kadar ulaşamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü ve kudretini de simgeleyen bu saraylardan bazılarını sizler …

Ateizm nedir

Ateizm nedir? Ateizm, her türlü tanrı inancına ve ruhani varlıklara olan inançları inkar eden, her şeyi akıl gerçekliği ile açıklamayı düstur edinen bir düşünce şekli, diğer deyişle tanrıtanımazlık demektir. Tanrıtanımaz …

İslamın farzları her müslümanın bilmesi gerekenler

İslam dininin farzları nelerdir? Müslümanlık mezhebine sahip olan her bir bireyin, İslam dininin içerdiği toplam 33 farzı öğrenmesi şart koşulmuştur. Müslümanlığın kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’de detaylı olarak anlatılan bu durumlar; …

Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın 7 harikası nedir? İnsanoğlunun yaşadığı yüzyıllar boyunca, tarih sahnesine bakıldığında dünyanın dört bir yanına inşa edilmiş görkemli ve gelecek nesillerin her daim hayran kalacakları yapılar bırakılmıştır. Bu süreçler boyunca, …

Pozitivizm Nedir ?

Pozitivizm akımı nedir? Olguculuk olarak da adlandırılan pozitivizm akımı, felsefi bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Anlatmaya çalıştığı durum herhangi bir durumda sebep-sonuç ilişkilerinde mantığın sadece olgulara dayandırılmasıdır. Pozitivistlere göre, elde …

Şahmeran Efsanesi

Şahmeran hikayesinin içeriği Olayın özünde geçmiş yüzyıllarda yaşadığı iddia edilen mitolojik bir öğenin bir insanla yaşadığı bir hikaye olduğu söylenebilmektedir. Şahmeran anlamı da aslen Farsça’dan gelen bir kelime olduğu için, …

Sürrealizm Nedir ?

Sürrealizm hakkında genel bilgi “Gerçek üstücülük” olarak da anılan bu akımın ilk kez 1924 yılında Fransız asıllı şair Andre Breton tarafından ortaya çıkartılmış bir sanatsal akım olduğu söylenebilmektedir. Sürrealizmin kelime …

Adetliyken Oruç Tutulur Mu ?

Adetliyken oruç tutulabilir mi? Özellikle Müslümanların ramazan ayında sık sık ikilem yaşadığı konulardan birisi Müslüman kadınların regl döneminde oruç tutup tutamayacağıdır. Halk arasında ve aynı zamanda din adamlarının da arasında …

Heyelan Nedir ?

Heyelan nedir? Heyelan, bir diğer adıyla da toprak kayması; alt tabakası bir takım dolgu malzemelerinden ve kayalıklardan meydana gelmiş yamaç kesimlerinde; bu yamacın dış kaynaklar sebepli aşağı yöne ya da …

HZ. SÂLIH (S.A.) Kimdir ? hangi kavme gönderildi hayatı

Hazreti Salih; kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’de adı geçmekte bulunan peygamberlerimizden birisidir. Semud kavmine peygamberlik etmesi için yollanan Hz. Salih’in bu kavme gönderilmesinin esas sebebi; kendisinden önce gönderilen peygamberlerin dünyadaki …